Aktualności
Baza wiedzy
Chirurgia małoinwazyjna
Da Vinci
Robotyka
Szkolenia
05.03.2024

KOBIETY W ROBOTYCE – warsztaty dla chirurżek w zakresie wykorzystania robota da Vinci w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie

W dniach 8-9 marca br. w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej w Lublinie odbędzie się specjalistyczne szkolenie chirurgii robotycznej. Weźmie w nim udział 12 specjalistek
i specjalizantek chirurgii ogólnej z całej Polski. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet, a także o barierach, które wciąż blokują kobietom karierę w chirurgii.

Warsztaty zorganizowane będą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie we współpracy z Fundacją Kobiety w chirurgii oraz firmą Synektik – wyłącznym dystrybutorem systemu robotycznego da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji.    

Program szkolenia będzie obejmował m.in. obserwację na żywo zabiegu      wykonanego     w asyście systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Operację z zakresu chirurgii kolorektalnej przeprowadzi dr Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak, specjalista chirurgii onkologicznej WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, druga w Polsce kobieta, certyfikowany operator chirurgii robotycznej w systemie da Vinci.

Działania, które  podejmujemy w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej mają na celu nie tylko przeprowadzenie skomplikowanych operacji z użyciem najnowocześniejszych technologii, lecz również edukację lekarzy specjalizujących się w chirurgii robotycznej z całego kraju. Mam nadzieję, że dzięki takim szkoleniom również grono kobiet w tej   szeroko i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, szybko się powiększy mówi Dorota Cichocka, koordynator CERO w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W ramach szkolenia w Lublinie omówiona zostanie specyfika, wyzwania i korzyści zabiegów wykonywanych tą metodą. Zespoły operujące zaprezentują techniczne możliwości robota da Vinci. Chirurżki będą miały także możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach przy konsoli, wyrabiających koordynację wzrokowo-ruchową. Warsztaty odbywają się pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali, która powołała Koalicję na rzecz rozwoju robotyki medycznej.

Jak wynika z doświadczeń i danych naszej fundacji, do czynników, które zniechęcają lekarki do kariery w specjalizacjach zawodowych, należą m.in. kojarzenie zawodu chirurga z cechami, które są normatywnie męskie, doświadczenia związane z mobbingiem lub dyskryminacją ze względu na płeć oraz nieotrzymywanie wystarczającego wsparcia w kształceniu zawodowym. Głównym celem tego szkolenia jest wsparcie kobiet w ich rozwoju zawodowym a także zachęcenie ich do pracy z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii mówi Małgorzata Nowosad, prezeska Fundacji Kobiety w chirurgii.

Robot da Vinci to najnowocześniejsze narzędzie operacyjne w rękach chirurgów. Szpital przy
al. Kraśnickiej  dołączył do grona kilkunastu placówek medycznych w naszym kraju, które wykorzystują robota w swojej pracy. Operacje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wykonywane są obecnie w trzech zakresach: chirurgii (onkologiczna chirurgia kolorektalna), urologii (prostatektomie radykalne) i ginekologii (nowotwory trzonu macicy, stany przedrakowe szyjki macicy).  Łącznie wykonano w szpitalu  już ponad 400 operacji w asyście da Vinci. W planach szpital chce prowadzić zabiegi z użyciem robota da Vinci w zakresie torakochirurgii, kardiochirurgii i laryngologii.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik