Rada Nadzorcza
27.07.2022

Mariusz Książek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Książek posiada wykształcenie wyższe prawnicze – w 2003 roku ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od czerwca 2017 r. wchodzi w skład Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1993 – obecnie – działalność gospodarcza pod nazwą Mariusz Książek MK Consulting
1996 – 2010; 2012 – 2020- Prezes Zarządu Marvipol Sp. z o.o. (następnie Marvipol SA, obecnie: British Automotive Holding SA)
2010 – 2012 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol SA (obecnie: British Automotive Holding SA)
2012 – 2020- Prezes Zarządu British Automotive Polska SA
2014 – obecnie – Wspólnik MK Holding S.A.R.L.
2014 – 2015 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development SA
2014 – obecnie – Prezes Zarządu Książek Holding Sp. z o.o.
2015 – obecnie – Prezes Zarządu Marvipol Development SA
2018 – obecnie – Przewodniczący Rady Nadzorczej Synektik SA

W okresie od 1996 roku Mariusz Książek pełnił lub pełni do chwili obecnej funkcje m.in. w zarządach innych, niż wymienione powyżej, spółek z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding SA (dawniej Marvipol SA) oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development SA.

W spółce emitenta Mariusz Książek funkcję członka rady nadzorczej pełni od 10 kwietnia 2018 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik