Aktualności
Innowacje
Produkty i usługi
Radiologia
29.05.2023

Nowy produkt Synektik: aplikacja SynDose do monitorowania i raportowania dawek w radiologii

Grupa Synektik wprowadza na rynek nowe rozwiązanie informatyczne SynDose.pl, w ramach platformy usług telemedycznych Zbadani.pl, służące do monitorowania i raportowania dawek promieniowania stosowanych w diagnostyce obrazowej.

Aplikacja wpisuje się w obowiązki placówek zdrowia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących kontroli poziomu dawek, na których ekspozycję narażeni są pacjenci.

Ustawodawca, zmianą ustawy prawo atomowe oraz serią rozporządzeń wprowadził szereg wymogów dla pracowni radiologicznych, w tym m.in. konieczność przeprowadzania wewnętrznych audytów klinicznych w zakresie dawek nie rzadziej niż raz do roku, a także na każde pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia. Dodatkowo w radiologii zabiegowej pracownia ma obowiązek przekazać raport po każdym incydencie prowadzącym do popromiennego uszkodzenia skóry pacjenta. Dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym jak Syndose.pl pracownie radiologiczne czy też centra diagnostyki obrazowej mogą na bieżąco i automatycznie monitorować oraz raportować dawki promieniowania stosowane w trakcie badań.

Grupa Synektik od ponad 20 lat konsekwentnie rozwija produkty i usługi IT dedykowane m.in. dla radiologii. SynDose.pl jest jednym z rozwiązań oferowanych w ramach platformy Zbadani.pl i ma na celu wspierać prace wykonywane w  pracowniach diagnostycznych oraz monitorować bezpieczeństwo pacjentów zgodnie z zasadą ALARA (ang.: As Low As Reasonably Achievable – tak nisko, jak jest to racjonalnie osiągalne). Zasada ta polega na ograniczeniu kontaktu ze źródłami promieniowania, tak by pacjenci otrzymywali jak najmniejsze dawki.

Syndose.pl jest adresowane do techników radiologicznych, fizyków medycznych, inspektorów ochrony radiologicznej, audytorów klinicznych oraz inspektorów sanitarnych. Dostęp do usługi opiera się na modelu SaaS (ang. Software as as Service) i jest możliwy z każdego miejsca poprzez przeglądarkę www .

Syndose.pl zawiera m.in. takie funkcje jak monitorowanie przekroczeń wg aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia i limitów lokalnych placówki, raportowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, możliwość symulacji kolejnej dawki, automatyczną i manualną klasyfikację przekroczeń, pełną analitykę wraz z modułem do optymalizowania pracy centrum diagnostycznego, centralny rejestr dawek. Aplikacja zapewnia także zgodność z aktualnymi przepisami, bezpieczeństwo danych oraz wysoki poziom reagowania i wsparcia technicznego.

Poza SynDose.pl, w ramach platformy Zbadani.pl, Synektik oferuje m.in. takie usługi dla placówek medycznych jak wydawanie wyników online, współdzielenie dokumentacji medycznej, zdalny lekarz czy możliwość przeprowadzania ankiet medycznych online. Pacjenci natomiast nie tylko mogą odbierać wyniki badań online, w tym badania DICOM, a także wysyłać je niezwłocznie w celu dalszej konsultacji lub uzyskania drugiej opinii medycznej.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik