Aktualności
26.01.2017

Oświadczenie Zarządu wobec nieprawdziwych informacji opublikowanych przez jeden z domów maklerskich

Oświadczenie Zarządu wobec nieprawdziwych informacji opublikowanych przez jeden z domów maklerskich

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w biuletynie jednego z biur maklerskich, Zarząd Synektik S.A. pragnie poinformować, że wyniki Spółki w wysokomarżowym segmencie produkcji radiofarmaceutyków w IV kwartale 2016 r. wpisywały się w rosnący trend z poprzednich kilku kwartałów i były najlepsze w całym 2016 r., będąc tym samym zgodne z oczekiwaniami Spółki.

Jednocześnie – zgodnie z treścią opublikowanego komunikatu ESPI nr 2/2017 – Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że wyniki w IV kwartale nie były determinowane żadnymi nieoczekiwanymi wydarzeniami i są zbliżone do wielkości odchyleń uprzednio raportowanych w komunikacie ESPI nr 22/2016 dot. wyników w III kwartale 2016 r., a struktura sprzedaży w IV kwartale była zbliżona do osiągniętej po trzech kwartałach 2016 r.

Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, spadek w segmencie dystrybucji sprzętu wynika z mniejszej liczby ogłaszanych przetargów, na co wpływ ma istotne spowolnienie w wydatkowaniu środków unijnych z perspektywy 2014-2020.

Ponadto Zarząd wielokrotnie zwracał uwagę, że przychody Synektik w 2016 r. trzeba oceniać biorąc pod uwagę wart ponad 21 mln zł kontrakt w szpitalu Bródnowskim, który został rozliczony w III kwartale 2015 r., tworząc efekt bardzo wysokiej bazy.

Oświadczenie zostało opublikowane ze względu na powziętą wiedzę o możliwym rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które mogą istotnie wpłynąć na ocenę Spółki przez inwestorów.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik