Brachyterapia HDR

Niezawodność, bezpieczeństwo oraz wydajność połączona z ekonomią w brachyterapii HDR

Czym jest SagiNova

SagiNova

SagiNova to innowacyjna i uznana na świecie technologia oparta na nowoczesnym podejściu do potrzeb i oczekiwań placówek medycznych, mającym odzwierciedlenie w rozwiązaniach technicznych.

Afterloader SagiNova HDR (ang. high-dose rate) został zaprojektowany tak, aby zaspokoić dzisiejsze potrzeby oraz przyszłe wyzwania stojące przed brachyterapią HDR w zakresie bezpieczeństwa, płynności pracy i efektywności kosztowej.

 

 

Eckert&Ziegler BEBIG

Producent systemów brachyterapii

Producentem systemów brachyterapii SagiNova oraz systemu planowania leczenia SagiPlan jest niemiecka firma Eckert&Ziegler BEBIG. Synektik jest wyłącznym dystrybutorem tych rozwiązań w Polsce.

Aby spełnić najbardziej wyrafinowane potrzeby nowoczesnej brachyterapii, producent zapewnia możliwość przeprowadzania nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów z wykorzystaniem maksymalnie 50 kanałów roboczych.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie producenta: www.saginova.info

Przejdź na stronę producenta
Ir-192 i Co-60

Zminiaturyzowane źródła irydu-192 i kobaltu-60

Eckert & Ziegler BEBIG jako jedyna firma na świecie zapewnia możliwość stosowania zamiennie dwóch izotopów: Ir-192 i Co-60, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Oba źródła mają podobną wielkość i są w użyciu klinicznym od ponad 10 lat.

W porównaniu do Ir-192, Co-60 posiada znacznie dłuższy okres połowicznego rozpadu wynoszący 5,5 roku oraz certyfikowane 100 tys. transferów źródła. Dlatego coraz więcej instytucji wybiera Co-60 jako źródło stosowane w terapii. Ma to znaczący wpływ na ekonomię używanego rozwiązania, ponieważ wymiana źródła przy Co-60 następuje raz na 5 lat, a nie co 3 miesiące, jak w przypadku Ir-192.

In-vivo w czasie rzeczywistym

System dozymetrii in-vivo w czasie rzeczywistym

Unikatowy system dozymetrii in-vivo umożliwia bezpośrednie i niezależne monitorowanie na konsoli operatora poziomu napromieniowania odbytnicy oraz pęcherza pacjenta. Informacja ta jest skorelowana z planem leczenia. Wartości graniczne dawki dopuszczalnej dla poszczególnych organów można zdefiniować za pomocą oprogramowania do planowania leczenia SagiPlan. Informacja o rzeczywistych, zaimplementowanych dawkach w poszczególnych organach oraz ostrzeżenia o przekroczeniu limitów są na bieżąco monitorowane. Kompletne dane są zintegrowane z raportem z przeprowadzonego leczenia i stanowią część dokumentacji medycznej. Ponieważ system obsługiwany jest bezpośrednio ze stanowiska kontroli SagiNova, dozymetrię in-vivo można łatwo zintegrować z procesem leczenia bez stosowania dodatkowego oprogramowania, sprzętu ani monitorów.

QAssist

System zapewniania kontroli jakości i bezpieczeństwa procesów

Wysoce konfigurowalne narzędzie QAssist wspiera fizyków poprzez definiowanie i realizację protokołów wykonawczych. Zezwala na tworzenie procedur uwzględniających specyfikę placówki medycznej oraz procedur przez nią przyjętych. Zarządza wydajnością procesów poprzez elastyczne dostosowanie się do reżimu obowiązującego w danym obiekcie. Tak zdefiniowana procedura QAssist zapewnia usprawnienie komunikacji oraz dobrze udokumentowaną jakość procesu leczenia.

Pobierz broszurę SagiNova Pobierz broszurę
SagiNova

Automatyczny pomiar długości kanałów

Wybierając odpowiedni aplikator w systemie planowania SagiPlan zapewniamy, że pełen pakiet informacji o aplikatorze, w tym jego parametry geometryczne wraz z długością zestawu jest cyfrowo transferowany do afterloadera SagiNova bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Afterloader zawsze weryfikuje te informacje sprawdzając długość zaplanowanego kanału roboczego. SagiNova mierzy wewnętrzną długość cewnika lub aplikatora, umożliwiając użytkownikowi sprawdzenie poprawności danych oraz zezwala na ewentualną korektę danych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Długość i drożność kanałów

Bezpieczeństwo zabiegów

Przed każdym zabiegiem urządzenie sprawdza zarówno długość jak i drożność kanałów roboczych, nie dopuszczając do popełnienia błędów. Zaletą takiego rozwiązania jest wykluczenie możliwości popełnienia błędów przez personel medyczny. Ma to szczególne znaczenie w aplikacjach, gdzie personel nie może precyzyjnie określić długości aplikatorów, np. przy wszelkich aplikacjach śródtkankowych z wykorzystaniem elastycznych, przycinanych cewników lub indywidualnie wykonywanych aplikatorów.

Masz pytania dotyczące Saginova?