Aktualności
Media o nas
16.06.2023

“Puls Biznesu”: Synektik obiecał obfite dywidendy

Rozwój biznesu Synektika docenili inwestorzy, podbijając w tym roku kurs akcji o 121 proc. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, nie zostanie im to zapomniane – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Gazeta zauważa, że największe zainteresowanie unwestorów budzi obszar działalności spółki związany z robotyką chrurgiczną, który w ocenie “Pulsu Biznesu” wyniósł spółkę na nowy poziom, zarówno pod względem wyników, jak i wyceny giełdowej. Synektik ma jednak w zanadrzu też inne rozwiązania niż da Vinci. Spółka intensywnie działa w segmencie rozwiązań IT. Rozwija platformę Zbadani.pl, obsługującą wszelkiego rodzaju badania. W jej ramach stworzył aplikację SynDose, służącą do monitorowania i raportowania dawki promieniowania, stosowaną w diagnostyce obrazowej.

– Głównym kosztem było stworzenie platformy, a każda kolejna umowa przybliża nas do dodatniej stopy zwrotu z inwestycji. Abonamenty są długoterminowe, dzięki czemu przychód jest stabilny, jednak nie jednorazowy. Koncept Zbadani.pl jest przygotowany jest do komercjalizacji na rynkach zagranicznych. Chcemy wykorzystać w pełni potencjał rynku lokalnego, zbieramy opinie na temat naszych rozważań i dostosowujemy je przed ekspansją zagraniczną – tłumaczy Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika.

Synektik w rankingu Giełdowa Spółka Roku otrzymał najwyższe oceny w kategorii „Sukces w roku 2022”. Docenili go również inwestorzy, którzy podnieśli wycenę rynkową do 570 mln zł i teraz liczą, że proporcjonalnie wzrośnie dywidenda.

Dariusz Korecki stawi sprawę jasno.  – Można się spodziewać się większej dywidendy w kolejnych latach, biorąc pod uwagę dynamikę naszego rozwoju i osiągane wyniki. Nie będzie wypłacana w zaliczkach, raczej w jednej transzy po zakończeniu roku finansowego, gdyż konieczna może się okazać analiza posiadanej gotówki – wyjaśnia wiceprezes Synektika.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik