Aktualności
07.11.2022

Radioterapia środoperacyjna a radioterapia z pól zewnętrznych – wyniki badania

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami długoterminowymi międzynarodowego badania TARGIT-A, przeprowadzonego wśród pacjentek z rakiem piersi. Prawie 2,3 tys. chorych w wieku 45 lat i starszych z inwazyjnym rakiem poddano leczeniu metodą radioterapii śródoperacyjnej (IORT) lub radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT).

Wybrane wnioski:

  • Wyniki kliniczne dowiodły, że u 80 proc. pacjentek jeden zabieg IORT może zastąpić do 15-30 zabiegów EBRT. Oznacza to znacznie mniejsze obciążenie dla chorych z powodu mniejszej liczby zabiegów i związanych z nimi efektów ubocznych.
  • Ze względu na natychmiastowe zastosowanie IORT w trakcie resekcji guza, biologiczna reakcja gojenia się ran zostaje zmodyfikowana, co utrudnia działanie naskórkowych czynników wzrostu (EGF), które pomagają pozostałym komórkom guza w ponownym wzroście.
  • Koszty stosowania IORT są znacznie niższe w porównaniu z EBRT, nawet o ponad 50 proc.
  • Mniejsze efekty uboczne zabiegów IORT w porównaniu z EBRT dowodzą, że jest to bardziej łagodna opcja leczenia dla pacjentek przy porównywalnych wynikach z zachowaniem lepszych efektów kosmetycznych.
  • Wyniki badań wykazały, że natychmiastowe napromienianie loży pooperacyjnej daje lepsze efekty od opóźnionego napromieniania.

Badanie przeprowadzono w latach 2000-2012 w 32 ośrodkach z 10 krajów (Australia, USA i Europa, w tym Polska). Obecnie publikujemy wyniki obserwacji skuteczności metody po 10 latach od zastosowania.

Więcej o badaniu, w tym inne wnioski i referencje: https://www.zeiss.com/meditec/en/c/targit-a-study-iort1.html

Firma Synektik jest dystrybutorem urządzenia INTRABEAM do radioterapii śródoperacyjnej IORT.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik