Aktualności
02.01.2020

Raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik SA

Są już dostępne roczne sprawozdania Synektik SA oraz Grupy Kapitałowej, które prezentują wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Grupy i Spółki w roku obrotowym 2018.

Miniony rok trwający od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. był pod wieloma względami najlepszym w dotychczasowej historii Grupy Synektik, dzięki rekordowym 134,8 mln zł skonsolidowanych przychodów i 20,2 mln zł powtarzalnej EBITDA. Przychody i powtarzalna EBITDA wzrosły odpowiednio o 28% i 98% wobec trwającego 7 kwartałów 2017 roku finansowego.

Segment dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług zakończył rok z rekordowo wysoką sprzedażą, po raz pierwszy w historii przekraczającą 100 mln zł. Segment radiofarmaceutyków w każdym z kwartałów 2018 r. odnotował wzrost przychodów, zwiększając sprzedaż w skali całego roku o 13%, wobec porównywalnego okresu 2017 r.

Wyniki Grupy są efektem konsekwentnie realizowanej od dwóch lat strategii rozwoju Synektik, opublikowanej w styczniu 2017 r. Jej celem jest transformacja firmy w biznesowo zdywersyfikowanego producenta i sprzedawcę produktów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, z najbardziej perspektywicznych i biznesowo atrakcyjnych obszarów: onkologii, kardiologii i neurologii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik