Aktualności
19.01.2023

Raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik za 2021 rok finansowy

Miniony roku obrotowy, trwający od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Grupa Synektik zakończyła z rekordowymi 167 mln PLN przychodów i ponad 32 mln PLN znormalizowanej EBITDA, odnotowując odpowiednio 30% i 40% wzrost w porównaniu z wynikami 2020 roku finansowego. Wypracowany wynik netto – 10,3 mln PLN, jest również najwyższy w historii.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych zwiększyły się o 38%, do 139,3 mln PLN. Wyższa sprzedaż, oraz jej struktura, przełożyły się na wzrost EBITDA segmentu, z 18,6 mln PLN w 2020 r. fin. do 29,7 mln PLN w minionym roku (zmiana o 59,4%). Jednocześnie zwiększeniu uległa dochodowość segmentu z poziomu 18,5% osiągniętego w 2020 r. fin. do poziomu 21,3% w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

Segment radiofarmaceutyków zakończył miniony rok na poziomie 4% wzrostu sprzedaży poza Grupę, do blisko 29 mln PLN, oraz 7,3 mln PLN znormalizowanej EBITDA.

Najważniejszym, z perspektywy m.in. bieżących wyników Grupy, wydarzeniem 2021 roku finansowego była ekspansja geograficzna w biznesie robotyki chirurgicznej. Choć sprzedaż systemów da Vinci oraz produktów i usług im towarzyszących jest dziś jednym z głównych źródeł dochodów Grupy, rozwój biznesu robotyki chirurgicznej nie oznacza ograniczenia aktywności segmentu dostaw sprzętu w innych obszarach rynku.

W 2022 rok wkraczamy z mocnymi fundamentami biznesowymi, atrakcyjnymi perspektywami rozwoju będącymi m.in. efektem kontynuowania strategii oraz, co szczególnie istotne w obecnych, wymagających czasach, w bardzo dobrej kondycji finansowej. Mamy potencjał, by dalej równolegle inwestować w rozwój Grupy oraz systematycznie dzielić się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami. Jestem przekonany, że 2022 rok obrotowy będzie kolejnym okresem dynamicznego rozwoju naszej firmy oraz wzrostu jej wartości – pisze w liście do Akcjonariuszy Cezary Kozanecki, prezes i założyciel Synektik SA.

Zobacz materiały >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik