Aktualności
Relacje inwestorskie
18.01.2024

Raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik za 2022 rok finansowy

Miniony rok obrotowy, trwający od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., Grupa Synektik zakończyła z 5-krotnie wyższym wynikiem netto, przekraczającym 52 mln zł. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przychody wzrosły o 168%, do 447 mln PLN, potrajając powtarzalną EBITDA Grupy do ponad 97 mln PLN.

Na dynamiczny wzrost wyników Grupy złożyły się biznesowe sukcesy w obu segmentach działalności naszej firmy. Motorem napędowym wyników pozostaje segment dostaw zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz usług.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie zwiększyły się o 197%, do 410,4 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). Wyższa sprzedaż oraz jej struktura przełożyły się na wzrost EBITDA segmentu, z 29,7 mln PLN w 2021 r. fin. do 98,9 mln PLN (zmiana o 233%) w 2022 r. fin. Jednocześnie zwiększeniu uległa dochodowość segmentu z poziomu 21,3% osiągniętego w 2021 r. fin. do poziomu 24,1% w minionym roku finansowym.

W 2022 r. fin. przychody segmentu radiofarmaceutyków Grupy wyniosły 36,5 mln PLN (po eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych), wobec 28,9 mln PLN w 2021 r. fin. (wzrost o 26%). W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych wzrosły o blisko 32%, do rekordowego poziomu 18,7 mln PLN. Sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych w 2022 r. fin. zmniejszyła się o 6%, do 7,3 mln PLN. Sprzedaż asortymentu uzupełniającego wyniosła 10,5 mln PLN, wobec 6,9 mln PLN w 2021 r. fin. EBITDA segmentu w minionym roku wzrosła o 54%, do 11,2 mln PLN. Wzrost EBITDA oraz rentowności segmentu został osiągnięty m.in. dzięki wyższym przychodom oraz działaniom ukierunkowanym na wzrost rentowności sprzedaży produktów Grupy.

W 2023 rok finansowy wkroczyliśmy z mocnymi fundamentami biznesowymi, najlepszą od lat sytuacją finansową oraz ekscytującymi perspektywami na kolejne miesiące. Mamy potencjał, by równolegle dalej dynamicznie się rozwijać, inwestować w rozwój kluczowych projektów oraz dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Wierzymy, że nowy rok finansowy dostarczy Państwu szeregu powodów do inwestycyjnej satysfakcji z zaangażowania w Synektik SA – pisze w liście do Akcjonariuszy Cezary Kozanecki, prezes i założyciel Synektik SA.

Zapraszamy do lektury naszych sprawozdań.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik