Aktualności
12.01.2021

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Synektik podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za 2019 rok obrotowy. Właściciele firmy mieliby otrzymać 0,45 zł dywidendy na akcję.

Zarząd Synektik proponuje, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 3,8 mln zł z jednostkowego zysku spółki. Zgodnie z rekomendacją dniem uzyskania praw do dywidendy miałby być 18 lutego 2021 r., a wypłata dywidendy miałaby nastąpić 26 lutego 2021 r.

Zdaniem Zarządu notowany na GPW producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny ma potencjał, by równolegle inwestować w rozwój biznesu oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

ZOBACZ RAPORT BIEŻĄCY >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik