Aktualności
Komunikaty prasowe
06.06.2023

Rekordowe półrocze Grupy Synektik

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny w I półroczu 2022 roku finansowego zwiększył przychody o 188%, do 209,5 mln zł przychodów. Grupa Synektik zakończyła półrocze z 40,7 mln zł powtarzalnej EBITDA (245% wzrost rdr.), zwiększając rentowność o 3 pkt. proc., do 19%. Zysk netto giełdowej Grupy wzrósł rdr. o 200%, do 23,1 mln zł.

O rekordowych wynikach Grupy przesądził rozwój obu segmentów działalności Grupy. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych osiągnął w I półroczu r. fin. 191,2 mln zł przychodów, o 232% więcej niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost sprzedaży oraz zmiany w strukturze przychodów przełożyły się na 335% wzrost EBITDA segmentu, do 40,1 mln PLN. Motorem napędowym rozwoju segmentu oraz całej Grupy Synektik jest sprzedaż innowacyjnych urządzeń medycznych, głównie z obszaru terapii, z urządzeniami robotycznymi na czele. W minionym półroczu Grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce i Czechach 10 systemów da Vinci, jak również m.in. zakończyła projekt budowy i wyposażenia Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi w Olsztynie, którego kluczowym elementem jest ZAP-X, dostarczony przez Grupę Synektik innowacyjny system do stereotaktycznej radiochirurgii.

Dynamiczny wzrost sprzedaży urządzeń terapeutycznych, których użytkowanie z reguły generuje popyt na oferowane przez Grupę dodatkowe usługi i produkty (m.in. narzędzia chirurgiczne i akcesoria), przekłada się na wzrost tzw. powtarzalnych przychodów. W I półroczu br. fin. powtarzalne przychody segmentu zwiększyły się o 183%, do 50,4 mln zł, podczas gdy powtarzalna sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy na koniec marca 2022 r. wyniosła 92,4 mln zł, wobec 25 mln zł rok wcześniej.

Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik, podkreśla, że segment sprzętu medycznego oraz rozwiązań IT Grupy wkroczył w drugie półrocze 2022 r. fin. z wysokim backlogiem oraz bardzo obiecującymi perspektywami sprzedażowymi na kolejne okresy. – Łączna wartość już pozyskanych, a niezrealizowanych zamówień oraz otwartych projektów sprzedażowych o wysokim prawdopodobieństwie finalizacji wyniosła na koniec marca 2023 r. niemal 180 mln zł, wobec 87 mln zł rok wcześniej. Zakładamy, że istotna część tej kwoty przekształci się w przychody Grupy w drugim półroczu 2022 r. fin. W ostatnich latach Grupa Synektik ugruntowała pozycję czołowego dystrybutora innowacyjnych rozwiązań medycznych w Polsce. Zamierzamy dalej konsekwentnie inwestować w popularyzację nowoczesnych technologii medycznych, podnoszących jakość i efektywność opieki medycznej w Polsce – podkreśla Cezary Kozanecki.

Segment produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków Grupy zwiększył w minionym półroczu sprzedaż o 22% rdr., do 18,4 mln PLN. Na wzrost przychodów segmentu złożyła się wyższa sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych (wzrost o 19%, do rekordowych 8,6 mln zł) oraz asortymentu uzupełniającego (44% wzrost rdr.), Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych w minionym półroczu wyniosły 3,7 mln zł, wobec 3,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. fin. Powtarzalna EBITDA segmentu wzrosła w minionym półroczu o 7% do 4,7 mln zł. – Konsekwentna praca nad odbudową rentowności segmentu, obniżoną w minionych okresach ze względu na inflację kosztów działalności, przynosi zakładany efekt. Równolegle do optymalizacji rentowności biznesu inwestujemy w jego rozwój, poszerzając ofertę i popularyzując oferowane przez Grupę produkty. W minionym półroczu uzyskaliśmy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu kolejnego innowacyjnego radiofarmaceutyku: FLT, stosowanego do celowanej diagnostyki onkologicznej – komentuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik.

Równolegle Grupa w ramach rozwoju produktów informatycznych uruchomiła i przeprowadziła pierwsze wdrożenia aplikacji SynDose.pl, umożliwiającej monitorowanie oraz raportowanie dawek promieniowania stosowanego w diagnostyce obrazowej.

– Z roku na rok wzrasta liczba badań radiologicznych w Polsce, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że przepisy i obowiązki pracowni diagnostycznych ewoluują w kierunku ochrony oraz bezpieczeństwa pacjentów. Wierzę, że SynDose.pl ma szansę stać się realnym wsparciem dla pracowni radiologicznych w całym kraju – dodaje Dariusz Korecki.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik