Aktualności
Komunikaty prasowe
Relacje inwestorskie
14.02.2024

Rekordowe wyniki Grupy Synektik

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny z impetem rozpoczął 2023 rok finansowy. W I kwartale r. fin. (zakończonego 31.12.2023 r.) Grupa zwiększyła sprzedaż o 89%, do 271,3 mln PLN. Znormalizowana EBITDA Grupy Synektik wzrosła w tym okresie o 78%, do 53,1 mln PLN, a wynik netto zwiększył się o 82%, do 34,7 mln PLN.

Miniony kwartał był kolejnym z rzędu okresem, w którym oba segmenty działalności Grupy odnotowały wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu kluczowych parametrów finansowych. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych osiągnął w minionym kwartale 92% wzrost przychodów, do 261,4 mln PLN oraz 53,1 mln PLN znormalizowanej EBITDA (+75%). Segment radiofarmaceutyków zamknął I kwartał z 30% wzrost sprzedaży, do 9,9 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), zwiększając EBITDA o ponad 180%, do 4,1 mln PLN.  

Początek roku przyniósł dynamiczny wzrost powtarzalnych przychodów segmentu sprzętu medycznego i usług IT, związanych z m.in. dostawą produktów i usług w ramach umów długoterminowych. W minionym kwartale tzw. recurring revenues segmentu wzrosły o 97%, do 42,2 mln PLN. Powtarzalne przychody za ostatnie 12 miesięcy na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 133,6 mln PLN, wobec 75,4 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 77%).

Wzrost powtarzalnych przychodów segmentu ma związek z rosnącą liczbą wykorzystywanych przez służbę zdrowia zaawansowanych urządzeń terapeutycznych, z robotami chirurgicznymi da Vinci na czele, będących pod opieką Grupy Synektik. W I kwartale br. fin. Grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce i w Czechach 12 robotów da Vinci, zwiększając liczbę systemów będących pod opieką Grupy do 69 urządzeń. W minionym kwartale Grupa sprzedała również system ZAP-X, służący do stereotaktycznej radiochirurgii.

Kluczowy wpływ na powtarzalne przychody segmentu ma rosnąca utylizacja zaawansowanych urządzeń terapeutycznych wspieranych przez GK Synektik. W minionym kwartale w Polsce zrealizowano ponad 2,1 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. W Czechach i na Słowacji wykonano w tym okresie blisko 2,1 tys. zabiegów w asyście da Vinci, 42% więcej niż w rok wcześniej.

Wzrost powtarzalnych przychodów Grupy jest jednym z celów strategii rozwoju firmy. Realizowane od lat inwestycje w rozwój oferty innowacyjnych urządzeń terapeutycznych i ich popularyzacji na rynku przynoszą zdecydowanie satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem tego obszaru naszej działalności, którego filarem jest wieloletnia współpraca z wiodącymi ośrodkami medycznymi w regionie, wspieranie ich w świadczeniu opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie – informuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik.

W biznesie radiofarmaceutycznym Grupy I kwartał br. fin. przyniósł dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży tzw. radiofarmaceutyków podstawowych, będących podstawą diagnostyki PET-CT. Przychody z ich sprzedaży wzrosły w analizowanym okresie o 62%, do rekordowych 5,7 mln PLN. Sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych zwiększyła się w minionym kwartale o 18%, sięgając 2,2 mln zł. – Rosnącej skali działalności biznesu radiofarmaceutycznego towarzyszy wyższa jej rentowność. Między innymi dzięki dźwigni operacyjnej oraz optymalizacji kosztów działalności w minionym kwartale podwoiliśmy procentową marżę EBITDA, wypracowując 4,2 mln PLN zysku EBITDA – ­komentuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik.

Minione miesiące przyniósł również istotne postępy w strategicznym projekcie Grupy: opracowania i wprowadzenia na rynek kardioznacznika, innowacyjnego radiofarmaceutyku przeznaczonego do badania perfuzji mięśnia sercowego (MPI). W oparciu m.in. o wyniki dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych podjęto decyzję, że dalsze prace w ramach projektu będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem cząsteczki, do której całość praw intelektualnych oraz ochrona patentowa należą do Grupy Synektik. Obecnie Grupa jest w trakcie przygotowań do startu kolejnego etapu III fazy badań klinicznych znacznika na terenie Stanów Zjednoczonych, zgodnie założeniami potwierdzonymi w ramach konsultacji z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik