Aktualności
Bez kategorii
Komunikaty prasowe
Relacje inwestorskie
08.08.2023

Rekordowe wyniki Grupy Synektik

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny nie zwalnia tempa. Grupa Synektik zakończyła III kwartał 2022 r. fin. z 184% wzrostem przychodów, do 101,7 mln zł, wypracowując 24,9 mln zł powtarzalnej EBITDA (251% wzrost rdr.) oraz 13,5 mln zł zysku netto (wzrost o 13,2 mln zł).

W okresie 9 miesięcy 2022 r. fin. przychody Grupy Synektik wzrosły o 187%, do 311,2 mln zł, a EBITDA giełdowej firmy zwiększyła się o 247%, do 65,6 mln zł. Zysk netto Grupy po 3 kwartałach wyniósł 36,6 mln zł, wobec 8,0 mln zł rok wcześniej.

Na rekordowe wyniki złożyły się rosnące wyniki obu segmentów działalności Grupy. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych wypracował w III kwartale 2022 r. fin. 94 mln zł przychodów, o 216% więcej niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost sprzedaży oraz zmiany w jej strukturze (m.in. wysoki udział produktów i usług z obszaru terapii) przełożyły się na 258% wzrost EBITDA segmentu, do blisko 24,9 mln zł.

W minionym kwartale Grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce i Czechach 5 systemów da Vinci, co przesądziło o ponad 700% wzroście przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego w tym okresie. Dynamiczny rozwój chirurgii robotycznej w Polsce (blisko 1,6 tys. zabiegów w asyście da Vinci w minionym kwartale, 97% wzrost rdr.) oraz w Czechach i na Słowacji (ponad 1,9 tys. zabiegów, 20% wzrost) stymuluje również wzrost tzw. powtarzalnych przychodów Grupy, związanych z m.in. dostawami materiałów zużywalnych do dostarczonego wcześniej sprzętu medycznego. W III kwartale br. fin. powtarzalne przychody segmentu zwiększyły się o 36%, do 29,8 mln zł.

Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik zwraca uwagę na zmiany w otoczeniu rynkowym biznesu robotycznego, istotnie wpływające na perspektywy jego rozwoju na kolejne lata. 1 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające dedykowaną refundację dla zabiegów chirurgicznych w asyście robotycznej dla dwóch kolejnych obszarów – leczenia raka błony śluzowej macicy oraz leczenia raka jelita grubego. Wprowadzenie, z 1 kwietnia 2022 r. dedykowanej refundacji dla pierwszego zabiegu w asyście robotycznej (prostatektomii) było jednym z motorów wzrostu rynku na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

– “Pojawienie się refundacji na dodatkowe świadczenia to kolejny krok milowy w rozwoju chirurgii robotycznej. Według danych ministerstwa zdrowia liczba wykonywanych operacji w leczeniu nowotworów złośliwych jelita grubego i błony śluzowej macicy rośnie, a w samym 2022 r. wykonano w Polsce w sumie ponad 20 tys. zabiegów dla tych wskazań. W związku z tym spodziewamy się intensyfikacji naszych działań związanych ze sprzedażą systemów, a także organizacją wielotygodniowych szkoleń dla chirurgów oraz pozostałego personelu szpitalnego” – dodaje Cezary Kozanecki.

Pojawienie się refundacji na dodatkowe świadczenia to kolejny krok milowy w rozwoju chirurgii robotycznej. W związku z tym spodziewamy się intensyfikacji naszych działań związanych ze sprzedażą systemów, a także organizacją wielotygodniowych szkoleń dla chirurgów oraz pozostałego personelu szpitalnego.

Grupa w ostatni kwartał roku finansowego wkroczyła z kontraktami pozostałymi do realizacji o wartości niemal 85,3 mln zł oraz z wartymi niemal 79 mln zł otwartymi projektami sprzedażowymi o wysokim prawdopodobieństwie finalizacji. – “Oprócz robotyki chirurgicznej pracujemy również nad innymi projektami, o czym świadczy wysokość backlogu. W naszej ocenie segment sprzętu medycznego oraz rozwiązań IT Grupy również w ostatnim kwartale br. będzie motorem napędowym rozwoju Grupy. Mamy potencjał, by w ostatnim kwartale podtrzymać rekordową passę” – podkreśla Cezary Kozanecki.

Segment produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków Grupy zakończył III kwartał br. fin. z 11% wzrostem sprzedaży, do 8,1 mln PLN. O wzroście obrotów Grupy przesądziły wyższe, o 50%, przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych, które wyniosły ponad 5 mln zł. Powtarzalna EBITDA segmentu wzrosła w minionym kwartale o 251% do 3,1 mln zł.

Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik, podkreśla, że wzrost rentowności biznesu radiofarmaceutycznego nie ma charakteru jednorazowego. – “Dzięki renegocjacji długoterminowych umów na dostawy naszych produktów, dostosowaniu cenników do aktualnych warunków makroekonomicznych oraz optymalizacji kosztów działalności rentowność segmentu, okresowo nadwątlona przez inflację, została odbudowana. Co ważne, proces ten nie osłabił naszej pozycji na rynku, którego liderem jesteśmy” – komentuje Dariusz Korecki.

Wzrost rentowności biznesu radiofarmaceutycznego nie ma charakteru jednorazowego. Renegocjacje długoterminowych umów na dostawy naszych produktów, dostosowanie cenników do aktualnych warunków makroekonomicznych oraz optymalizacja kosztów działalności odbudowały rentowność segmentu.

Grupa Synektik kontynuuje prace nad rozwojem kardioznacznika – innowacyjnego radiofarmaceutyku przeznaczonego do badania perfuzji mięśnia sercowego (MPI). W lipcu br. Grupa zakończyła sukcesem konsultacje z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting, mające na celu zaakceptowanie głównych założeń protokołu badania klinicznego fazy III w Stanach Zjednoczonych. 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik