Komunikaty prasowe
09.06.2020

Rekordowy drugi kwartał Grupy Synektik

Rekordowy drugi kwartał Grupy Synektik   

 

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zakończył II kwartał 2019 roku obrotowego z niemal 37,0 mln zł skonsolidowanych przychodów (97% wzrost rdr.), wypracowując 5,8 mln zł powtarzalnej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych), wobec 3,1 mln zł EBITDA rok wcześniej. Zysk netto Grupy wzrósł z 0,9 do 2,3 mln zł, co oznacza wzrost 156%. Na rekordowe wyniki II kwartału złożyła się ponad dwukrotnie wyższa sprzedaż sprzętu medycznego, usług i rozwiązań IT oraz 66% wzrost przychodów segmentu radiofarmaceutyków.

Kolejny kwartał wysokiej sprzedaży radiofarmaceutyków (8,0 mln zł sprzedaży zewnętrznej wobec 8,1 mln zł w I kw. 2019 roku finansowego, łącznie niemal 16,2 mln zł w I półroczu, 57% wzrost rdr.) oraz wysoka sprzedaż sprzętu medycznego pozwoliły Grupie częściowo zrekompensować niższą sprzedaż sprzętu medycznego w I kwartale br. Grupa zakończyła pierwszą połowę 2019 r. z 74,6 mln zł skonsolidowanej sprzedaży, 11,5 mln zł powtarzalnej EBITDA oraz 4,8 mln zł zysku netto, wobec odpowiednio 84,8 mln zł, 15,3 mln zł i 9,1 mln zł rok wcześniej.

Dynamiczny wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków w II kwartale br. to zasługa ponad 8-krotnego wzrostu rdr. sprzedaży asortymentu uzupełniającego, takiego jak generatory oraz inne produkty, których Grupa jest dystrybutorem, oraz ponad 20% wzrostu sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych. – Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków to efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju segmentu. Zakłada ona równoległe umacnianie pozycji Synektik w obszarze produkcji i sprzedaży własnych radiofarmaceutyków, w tym poszerzania oferty w tym zakresie, jak również wykorzystywanie potencjału technologicznego i organizacyjnego Grupy m.in. do produkcji, w ramach Centrum Badań Klinicznych, specjalistycznych znaczników na zlecenie zewnętrznych podmiotów. W rezultacie Grupa utrzymuje rynkową pozycję lidera w produkcji radiofarmaceutyków podstawowych i jedynego dostawcy dla radiofarmaceutyków specjalnych, a nowy produkt FET stosowany  m.in. w neuroonkologii jest już dostępny w sprzedaży. Oczekujemy, że pomimo okresowego negatywnego wpływu pandemii na liczbę wykonywanych badań PET/CT segment radiofarmaceutyków będzie mieć istotny udział w przychodach i zyskach Grupy w drugiej połowie roku finansowego, zamykając cały rok zdecydowanie satysfakcjonującym wynikiem – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik SA.

Segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług w II kwartale roku obrotowego osiągnął 29,0 mln zł przychodów, wobec 29,4 mln zł w I kw. bieżącego roku obrotowego i blisko 14 mln zł przychodów w II kw. 2018 roku obrotowego. Na odnotowany wzrost przychodów (107 % rdr.) złożyła się m.in. realizacja, w minionym kwartale, umowy na dostawę systemu robotycznego da Vinci Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. – Biorąc pod uwagę pandemię oraz wprowadzone w marcu br. związane z nią obostrzenia dla życia społecznego i gospodarczego, negatywnie wpływające również na dynamikę większości procesów sprzedażowych sprzętu medycznego z oferty Synektik, wynik minionego kwartału oceniamy pozytywnie. Dodatkowo wprowadziliśmy do sprzedaży pakiet rozwiązań związany z COVID-19, m.in. szybkie testy płytkowe na obecność przeciwciał koronawirusa, usługę przeprowadzania testów w firmach oraz roboty do odkażania pomieszczeń. Równocześnie zakładamy, że pandemia wpłynie na zmianę sezonowości wyników segmentu poprzez zdecydowanie wyższą niż w minionych latach aktywność na rynku w okresie letnim, pozytywnie oddziałując na wyniki segmentu w drugiej połowie roku finansowego. Świadczy o tym 100% wzrost rdr. aktywnych ofert, które na koniec okresu wyniosły 34 mln zł – analizuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik SA.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik