Aktualności
04.04.2023

Rezonans dla Szpitala MSWiA w Warszawie

Grupa Synektik dostarczy system rezonansu magnetycznego 1,5T do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Współpraca obejmie również adaptacyjne prace budowlano-instalacyjne.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a jej wartość wynosi 8,3 mln zł netto.

Realizacja projektu zakończy się w styczniu 2024 r.

Zobacz raport bieżący >>

Zdjęcie: Szpital MSWiA w Warszawie

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik