Aktualności
01.08.2022

Robot apteczny – recepta na zdrowie farmaceuty, bezpieczeństwo pacjenta i oszczędności szpitala

Przeciążenie personelu aptek czy przestarzałe sposoby zarządzania lekami w szpitalach to codzienne wyzwania, z którymi mierzy się niejedna apteka szpitalna. Przepracowanie może skutkować błędami w wydawaniu leków, zaś manualne sposoby monitorowania i zarządzania logistyką medykamentów prowadzić do strat finansowych.

W literaturze pojawiło się kilka opisów badań analizujących efektywność pracy aptek szpitalnych. Aż 42 proc. farmaceutów zaobserwowało opóźnienia związane z bieżącą opieką nad pacjentami z powodu braku leków. Ponad 50 proc. czasu pracy personelu aptecznego jest poświęcane na zadania uważane za niewnoszące wartości dodanej. Szacuje się, że rocznie w szpitalach na całym świecie marnowane są zapasy leków o wartości 33 mld USD.

Zobacz film:

robot apteczny BD Rowa Synektik 4

W raporcie Ministerstwa Zdrowia z grudnia 2021 r. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r.” jako jeden z kierunków rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia wskazana jest poprawa infrastruktury aptek szpitalnych w kierunku automatyzacji, zwiększenia poziomu informatyzacji oraz ograniczenia strat. Podkreślana jest również potrzeba przejrzystości i automatyzacji w obszarze sprawozdawczości, a także poprawa jakości danych w aptekach szpitalnych.

Odpowiedzią na te potrzeby mogą być instalacje robotów aptecznych w szpitalach.

Czym są roboty apteczne?

Roboty apteczne dla aptek szpitalnych to zintegrowane urządzenia oraz specjalistyczne oprogramowanie pomagające zoptymalizować i zautomatyzować proces przygotowania, magazynowania i wydawania leków apteki na potrzeby oddziałów szpitala. Roboty umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie powierzchni do przechowywania medykamentów dzięki wykorzystaniu inteligentnego systemu sterującego optymalnym planowaniem ułożenia leków wewnątrz robota, Ułatwiają także bieżący nadzór nad stanami magazynowymi apteki. To z kolei skutkuje oszczędnościami, ponieważ szpital nie ponosi kosztów utylizacji przeterminowanych leków oraz nie dokonuje zakupu tych, których znajdują się w jego magazynie. Ten natomiast można uzupełniać całą dobę bez udziału farmaceuty.

Co jest bardzo ważne, roboty apteczne składają się zwykle z kilku modułów i mogą zostać zainstalowane zarówno w dużej, jak i małej przestrzeni. Rozwiązanie posiada opcje dodatkowe, które umożliwiają konfigurację zgodnie z wymaganiami konkretnej placówki medycznej. Dzięki taki założeniom jest możliwość, aby roboty przystosować do potrzeb każdej apteki.

robot apteczny BD Rowa Synektik 5

Jako największą zaletę wdrożenia takiego zautomatyzowanego systemu przechowywania i wydawania leków w aptece szpitalnej należy wskazać wzrost bezpieczeństwa pacjentów, głównie dzięki odciążeniu personelu medycznego, który w danym czasie możne skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej. Zastosowanie robotyki usprawnia realizację zamówień na leki spływających z oddziałów szpitala, co skraca czas oczekiwania na konkretny farmaceutyk. Automatyzacja zastosowana w aptece szpitalnej umożliwia pełen monitoring terapii zaleconych pacjentom, co również poprawia ich bezpieczeństwo.

Doświadczenia aptek szpitalnych

Robot apteczny (BD Rowa) został wdrożony w King’s College Hospital w Brinklow, w Wielkiej Brytanii. Jego obecność w aptece szpitalnej przede wszystkim przyczyniła się do efektywniejszego wykorzystania umiejętności farmaceutów. Pracownicy mogli już nie zajmować się obsługą magazynu aptecznego, na którą poświęcali do tej pory ok. godziny każdego dnia. W szpitalu spadła o 65 proc. liczba błędów związanych z wydawaniem leków. Korzystanie z robota aptecznego przyniosło także korzyści finansowe w wysokości 534 tys. funtów z tytułu poprawy kontroli nad zapasami oraz zmniejszenia kosztów utylizacji przeterminowanych leków na poziomie 50 tys. funtów rocznie.

robot apteczny BD Rowa Synektik2

Szpital New Cross w Wolverhampton, w Wielkiej Brytanii, zdecydował się na wprowadzenie automatyzacji do swojej apteki (system BD Rowa), aby zredukować koszty, poprawić efektywność oraz upłynnić funkcjonowanie apteki. Szpital zmniejszył wydatki dzięki bieżącej, automatycznej kontroli stanów magazynowych. Praca apteki szpitalnej została zoptymalizowana m.in. przez ograniczenie pracy biurowej oraz monitorowanie obiegu farmaceutyków. Ocena efektywności pracy po instalacji systemu robotycznego w aptece i wybranych oddziałach szpitala wykazała, że na sprawdzaniu leków, których termin ważności upłynął zaoszczędzono do 10 proc. czasu. Natomiast  na przechowywaniu i uzupełnianiu farmaceutyków 21-30 proc., ich śledzeniu i dokumentowaniu 21-30 proc., a na dostarczaniu ich do pacjentów 11-20 proc. czasu.

Opinie użytkowników systemów robotycznych w aptekach szpitalnych potwierdzają, że jest on odpowiedzią na ich potrzeby. Z tego powodu inwestycja w automatyzację apteki jest opłacalna dla szpitala, gdyż daje wymierne korzyści, w tym konkretne oszczędności. W Polsce trwają przygotowania do pierwszych instalacji w aptekach szpitalnych.

Dowiedz się więcej o robotach aptecznych BD Rowa >>

Zdjęcia: BD Rowa

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik