Aktualności
13.01.2021

Robot da Vinci w Gorzowie Wielkopolskim

Robot da Vinci w Gorzowie Wielkopolskim

Synektik zawarł w dniu 13 stycznia 2021 r. umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim na sprzedaż systemu chirurgii robotycznej da Vinci, wraz z instalacją, przeszkoleniem personelu oraz opieką serwisową. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 9,2 mln zł netto.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawa systemu do Szpitala ma nastąpić w terminie do 15 stycznia br.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wielkopolskim będzie czternastą placówką w Polsce dysponującą autoryzowanym systemem da Vinci, a pierwszą w województwie lubuskim.

ZOBACZ RAPORT BIEŻĄCY >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik