Aktualności
27.10.2021

Rozpoczęcie badania pacjentów w ramach pozwolenia na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika

Firma Synektik uzyskała zgodę z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika.

Jednocześnie Zarząd potwierdza, że Spółka posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i tym samym rozpoczyna badania pacjentów w ramach III fazy.

Kardioznacznik to innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, będący obecnie na etapie badań klinicznych. Produkt ma być stosowany w badaniach perfuzji mięśnia sercowego w diagnostyce PET-CT.

Zobacz raport bieżący >>

kardioznacznik Synektik2

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik