Rada Nadzorcza
27.07.2022

Sawa Zarębińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Sawa Zarębińska jest absolwentką studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1993 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w 1993 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kariera zawodowa Sawy Zarębińskiej kształtowała się następująco:

2011 – obecnie – Wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o.
2011 – 2014 – Prezes Zarządu Biogene Sp. z o.o.
2011 – 05.04.2018 – Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce Synektik SA
2016 – obecnie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Indykpol SA

W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej Sawa Zarębińska pełni od 10 kwietnia 2018 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik