Aktualności
02.03.2021

Synektik dostarczy narzędzia do przełomowego projektu

Synektik dostarczy narzędzia do przełomowego projektu

Synektik SA zawarł umowę ze spółką NEO Robotics należącą do Grupy NEO Hospital na dostawę narzędzi. Wartość umowy to blisko 2 mln zł netto. Narzędzia zostaną wykorzystane w ramach projektu operacyjnego leczenia nowotworów szyjki i trzonu macicy z wykorzystaniem robota da Vinci. W ramach projektu badawczo-rozwojowego NEO Hospital wykona 200 zabiegów ginekologicznych, w tym 100 w grupie pacjentek z rakiem szyjki macicy oraz 100 w grupie pacjentek z rakiem trzonu macicy. Dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą całkowicie bezpłatne, gdyż projekt posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Liczba operacji ginekologicznych wykonywanych z wykorzystaniem systemu da Vinci stopniowo rośnie. W Polsce stanowi ona 12 proc. całości przeprowadzanych zabiegów w asyście robota, podczas gdy w skali światowej osiąga poziom 25-30 proc.

– Niestety, publiczny system finansowania w naszym kraju wciąż nie uwzględnia szeregu oszczędności oraz korzyści jakie wynikają ze stosowania zaawansowanej technologii robotycznej, jak chociażby lepszy efekt terapeutyczny, mniejsza ilość powikłań i transfuzji czy krótszy okres pobytu w szpitalu. Tym bardziej cieszy uruchomienie programu badawczego przez Grupę NEO Hospital, który przyczyni się do popularyzacji nowoczesnych metod leczenia oraz sprawi, że innowacyjne rozwiązania staną się w większym wymiarze dostępne dla polskich pacjentek. Prowadzona przez nas strategia upowszechniania systemów robotycznych da Vinci zakłada współpracę z wiodącymi ośrodkami medycznymi, które, mając doświadczenie i wysoce wykwalifikowane zespoły chirurgiczne, chcą dokonać w naszym kraju rewolucji jakościowej w terapii pacjentów. Działania NEO Hospital są dowodem na to, że polski rynek usług medycznych chce i jest w stanie rozwijać tę technologię – mówi Cezary Kozanecki, założyciel i prezes firmy Synektik będącej wyłącznym dystrybutorem systemów da Vinci.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów wśród kobiet w Polsce odpowiadając za 23,1% z nich. Stanowią także istotny problem zdrowotny szczególnie u kobiet w młodym i średnim wieku (25–64 lat). 

Z szacunków za 2020 rok wskazanych w raporcie „Nowotwory złośliwe w Polsce” wynika, że zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczyła 2,3 tys. kobiet. W przypadku raka szyjki macicy obserwujemy wprawdzie spadek zachorowalności i umieralności w ostatnich latach, ale niestety statystyki w zakresie przeżyć ciągle bardzo słabo wyglądają na tle innych krajów europejskich, jest to zaledwie 55%, podczas gdy np. w Finlandii odsetek ten wynosi 65%.

Jeszcze większym wyzwaniem jest poprawa wyników leczenia w zakresie raka trzonu macicy. W przypadku raka endometrium mamy rosnącą tendencję zachorowalności i umieralności. W okresie 2005-2017 zachorowalność wzrosła o 44%, umieralność zaś ponad 120%. Szacuje się, że w 2020 roku diagnozę raka trzonu macicy usłyszało ponad 6,6 tys. Polek.

– Nasz program, dotyczący leczenia raka szyjki macicy i raka trzonu macicy, wpisuje się w jeden z głównych priorytetów, które Komisja Europejska wyznaczyła sobie w dziedzinie zdrowia, opracowując Europejski Plan Walki z Rakiem. Robotyka w ginekologii to zmiana jakościowa mierzona miarą korzyści i wartości, jakie przynosi ona pacjentkom. Wartości te widzimy jako szybki powrót do zdrowia, do aktywności życiowej oraz zawodowej. Wykorzystanie systemu robotycznego da Vinci pozwala wykonać zabieg minimalnie inwazyjny, a przy tym charakteryzujący się wysoką precyzją, dzięki temu możliwe jest usunięcie nowotworu i zachowanie jakości życia pacjentki po operacji. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, pacjentki zakwalifikowane do programu będą mogły skorzystać z tych zabiegów da Vinci bezpłatnie – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy NEO Hospital.

Projekt przygotowany przez Grupę NEO Hospital to unikalne w skali Polski przedsięwzięcie. Jest to pierwsze badanie komercyjne w dziedzinie chirurgii robotycznej w naszym kraju.

Szczególne znaczenie projektu podkreśla m.in. Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, który zwrócił uwagę m.in. na to, że w Polsce nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów, a w ciągu kolejnych lat najprawdopodobniej staną się pierwszą, głównie z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Tymczasem – jak podkreśla – nawet 40 proc. tych zgonów można by uniknąć, gdyby diagnozę postawiono wcześniej lub chory miał lepszy dostęp do najnowszych metod leczenia.

Synektik Intuitive Da Vinci instrumenty3

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik