Komunikaty prasowe
01.02.2016

Synektik dostarczy sprzęt dla Szpitala Bródnowskiego

Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki
obrazowej i medycyny nuklearnej – wygrała przetarg i tym samym zrealizuje kontrakt dla Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego Sp. z.o.o. w Warszawie na łączną kwotę niemal 21 mln zł netto. Oferta obejmuje
dostawę specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz
dostawę pozostałego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali
operacyjnej. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.1 „Infrastruktura słuŜąca ochronie zdrowia i Ŝycia”.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik