Komunikaty prasowe
01.02.2016

Synektik: I faza badań klinicznych nad kardioznacznikiem

Grupa Synektik – wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w medycznej diagnostyce obrazowej – podpisała umowę na rozpoczęcie badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET). Projekt odbywa się w ramach współpracy z firmą Hadasit Medical Resarch Services & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center. Badania kliniczne to drugi etap badań nad preparatem – po zakończonej z sukcesem w styczniu 2015 roku fazie przedklinicznej – niezbędna do uzyskania przez spółkę rejestracji radiofarmaceutyku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), a tym samym na globalną produkcję i dystrybucję kardioznacznika. Na podstawie umowy z izraelską spółką – zawartą w listopadzie 2013 roku – Synektik uzyskał wyłączne prawa do wytwarzania i sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby wieńcowej oraz układu krążenia. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2012 roku aż 31% wszystkich zgonów było spowodowanych chorobami krążenia, co stawia je jako najczęstszą przyczynę śmierci zarówno kobiet, jak i mężczyzn na świecie.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik