Media o nas
12.02.2018

Synektik: Najbliższe kwartały również będą dobre

W IV kwartale 2017 r. Synektik zajmujący się dystrybucją sprzętu medycznego oraz produkcją radiofarmaceutyków zanotował 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Tym samym był to najlepszy okres od IV kwartału 2013 r., gdy czysty zysk wyniósł 4,5 mln zł. Co przyniesie 2018 r.?

– Dotacje unijne na sprzęt medyczny i rozwiązania informatyczne płyną o wiele większym strumieniem, niż to było w poprzednich latach. Powinno to być widoczne również w kolejnych kwartałach – ocenia Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika. – Od 2016 r. skutecznie udaje się nam też poprawiać rentowność działalności operacyjnej dzięki systematycznemu zwiększaniu udziału wysokomarżowych produktów własnych zgodnie z celami strategii rozwoju na lata 2017–2021. Jednocześnie skupiamy się na dywersyfikacji struktury produktów, jeżeli chodzi o obszar diagnostyki obrazowej, oraz wejściu w nowe obszary innowacyjnych technologii medycznych dotyczących głównie terapii onkologicznych – dodaje.

Pełna treść artykułu

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik