Aktualności
18.07.2018

Synektik nawiązuje współpracę z Blue Earth Diagnostics

IASON sp. z o.o., wchodzący w skład Grupy Synektik porozumiał się z Blue Earth Diagnostics Ltd, wiodącą firmę z branży diagnostyki molekularnej, w sprawie wprowadzenia na polski rynek radioznacznika Axumin® (fluciclovine 18F), stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Na mocy porozumienia w zakładzie w Mszczonowie jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja Axumin, a IASON będzie wyłącznym dostawcą radioznacznika na polskim rynku.

Axumin® to innowacyjny radioznacznik, stosowany do obrazowania przy pozytonowej tomografii emisyjnej  u osób z podejrzeniem wznowy nowotworu prostaty w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen, PSA) we krwi. Axumin® jest jedynym radioznacznikiem o tym przeznaczeniu dopuszczonym do obrotu w krajach Unii Europejskiej i USA.

– Rak prostaty jest najczęstszą w Polsce postacią raka występującą u mężczyzn w wieku ponad 50 lat. Wcześnie wykryty, jest coraz skuteczniej leczony, również w przypadku wznowy. Axumin® stanowi wartościowe uzupełnienie naszej oferty radioznaczników, będąc produktem komplementarnym dla produkowanej przez Synektik Fluorocholine (18F), stosowanej do diagnostyki raka prostaty. Będzie szczególnie przydatny w przypadkach niskich poziomów PSA. Uruchomienie produkcji Axumin® umożliwi nam efektywniejsze zagospodarowanie zwiększonych mocy produkcyjnych, osiągniętych dzięki akwizycji firmy Monrol Poland i umocni naszą pozycję jako wiodącego dostawcy radioznaczników w Polsce – informuje Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik S.A.

– Diagnostyka wznowy nowotworu prostaty jest jednym z największych wyzwań terapii tego schorzenia. Naszym celem jest dotarcie z Axumin® do szerokiego grona odbiorców, wspierając skuteczną terapię raka prostaty. Cieszymy się, że dzięki nawiązaniu współpracy z IASON również centra diagnostyczne i szpitale w Polsce będą mogły korzystać z naszego produktu – komentuje Jonathan Allis, prezes zarządu Blue Earth Diagnostics Ltd.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik