Aktualności
Relacje inwestorskie
19.01.2024

Synektik podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie podziału wypracowanego zysku za 2022 rok obrotowy i wypłaty dywidendy. Właściciele firmy mieliby otrzymać 3,03 zł na akcję.

Zarząd Synektik proponuje, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 25,8 mln zł z zysku jednostkowego netto. Zgodnie z rekomendacją dniem uzyskania praw do dywidendy miałby być 4 marca 2024 r., a wypłata dywidendy miałaby nastąpić 8 marca 2024 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik