Aktualności
20.01.2023

Synektik podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za 2021 rok obrotowy. Właściciele firmy mieliby otrzymać 0,60 zł dywidendy na akcję.

Zarząd Synektik proponuje, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 5,1 mln zł z zysku netto oraz kapitału zapasowego spółki. Zgodnie z rekomendacją dniem uzyskania praw do dywidendy miałby być 1 marca 2023 r., a wypłata dywidendy miałaby nastąpić 9 marca 2023 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik