Komunikaty prasowe
28.07.2017

Synektik rozpocznie nabór pacjentów na potrzeby bada nia klinicznego II fazy kardioznacznika

Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania klinicznego II fazy z innowacyjnym w skali światowej radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI) („kardioznacznik”) znajdującego zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Badania tej fazy prowadzone będą w polskich ośrodkach badawczych i weźmie w nich udział kilkudziesięciu pacjentów. Całość kosztów badania finansowana będzie w ramach prestiżowego grantu Horyzont 2020. Zakończenie II fazy umożliwi w opinii Spółki rozpoczęcie procesu komercjalizacji poprzez ewentualne  podpisanie umowy partneringowej.


Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik