Media o nas
04.02.2016

„Synektik rozpoczyna badania”

Grupa Synektik podpisała umowę na rozpoczęcie badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET). Projekt odbywa się w ramach współpracy z izraelskim Hadasit Medical Resarch Services & Development. W ramach zawartej umowy Hadasit przeprowadzi pierwszą fazę badań klinicznych na zakwalifikowanych do programu pacjentach. 

Czytaj więcej: http://www.parkiet.com/artykul/1428723-Synektik-bada-kardioznacznik.html

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik