Komunikaty prasowe
01.02.2016

Synektik SA – debiut na rynku regulowanym GPW

Akcje Synektik SA – wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zadebiutowały na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8% w stosunku do ostatniego zamknięcia na rynku NewConnect. Synektik to 464 spółka notowana na rynku głównym GPW i jednocześnie 20 spółka debiutująca w 2014 roku.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik