Prezentacje
10.03.2020

Synektik SA | Wyniki Q1 2019/2020

Prezentacja inwestorska, marzec 2020

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik