Prezentacje
20.11.2019

Synektik SA | Wyniki Q3 2018/2019

Prezentacja inwestorska, wrzesień 2019

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik