Prezentacje
11.08.2020

Synektik SA | Wyniki Q3 2019/2020

Prezentacja inwestorska, sierpień 2020

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik