Prezentacje
15.11.2019

Synektik SA | Wyniki Q4 2018/2019

Prezentacja inwestorska, listopad 2019

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik