Komunikaty prasowe
01.02.2016

Synektik: unijne dofinansowanie produkcji nowego radiofarmaceutyku

Grupa Synektik – wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w medycznej diagnostyce obrazowej – uzyskała od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na zakup środków trwałych w ramach projektu uwzględniającego m.in. wdrożenie do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny. Kwota dofinansowania – w wysokości 354,5 tys. złotych – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu objętego unijnym wsparciem wynosi 709,5 tys. złotych.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik