Aktualności
27.03.2023

Synektik wykona salę operacyjną w Grodzisku Mazowieckim

Grupa Synektik podpisała umowę z Powiatem Grodziskim z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego bloku operacyjnego wraz z uzupełniającym wyposażeniem, w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II przy ul. Dalekiej 11. Wartość projektu to 5,7 mln zł netto.

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest wielospecjalistycznym ośrodkiem, zajmującym się kompleksową opieką nad pacjentem w zakresie lecznictwa zamkniętego w oddziałach zabiegowych i niezabiegowych, lecznictwa ambulatoryjnego obejmującego porady specjalistyczne, w tym postępowania rehabilitacyjnego oraz diagnostycznego. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci przez placówkę w 2002 roku.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik