Aktualności
06.07.2021

Synektik wyposaży szpital MSWiA w Warszawie w nowoczesny sprzęt medyczny

W dniu 6 lipca 2021 r. firma Synektik zawarła umowę z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie na dostawę, montaż i instalację sprzętu medycznego, w tym m.in. angiografu, egzoskopu, systemu neuronawigacji i stołu operacyjnego. Wartość netto kontraktu wynosi 10,4 mln zł.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce. W ramach projektu ośrodek otrzyma kompleksowe wyposażenie nowo powstającego bloku operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki.

Angiograficzną salę hybrydową z innowacyjnym systemem Azurion 7 FlexArm będą dzielić kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi, wykonując unikalne zabiegi w skali Europy, a nawet świata. Wyposażenie neurochirurgicznej sali hybrydowej pozwoli na przeprowadzanie operacji wspomaganych tzw. rzeczywistością rozszerzoną.

Umowa ze szpitalem MSWiA została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jej realizacja ma nastąpić do października 2021 r.

Przeczytaj raport bieżący >>

Synektik Philips Azurion FlexArm

Philips Azurion FlexArm – platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik