Aktualności
13.03.2020

Synektik wyróżniony w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zajął 13 miejsce w rankingu przeprowadzonym wśród 140 spółek przez „Puls Biznesu”. Synektik uzyskał 78,9 punktów na 100 możliwych.

Badanie w ramach projektu Giełdowa Spółka Roku zostało zrealizowane na próbie 119 osób (79 analityków i 40 zarządzających). Oceniali oni 140 spółek wchodzących w skład indeksów WIG20mWIG40 i sWIG80 według stanu na koniec listopada 2019 r. Eksperci wypełniali ankietę online, zawierającą spersonalizowany zestaw spółek, które pokrywają analitycznie. Uczestnicy badania analizowali swój poziom znajomości spółki, kompetencje zarządu, perspektywy rozwoju, innowacyjność, sukcesy oraz jakość relacji z inwestorami.

Więcej informacji

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik