Media o nas
04.02.2016

„Synektik z dofinansowaniem”

Grupa Synektik uzyskała od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na zakup środków trwałych w ramach projektu uwzględniającego m.in. wdrożenie do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny. Kwota dofinansowania – w wysokości 354,5 tys. złotych – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu objętego unijnym wsparciem wynosi 709,5 tys. złotych. 

Czytaj więcej: http://www.parkiet.com/artykul/7,1412654-Synektik-otrzyma-0-35-mln-zl.html

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik