Aktualności
14.06.2022

Synektik zwiększa zyski, wchodzi na nowe rynki

Grupa Synektik zwiększa zyski, wchodzi na nowe rynki

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny w II kwartale 2021 roku finansowego zwiększył przychody o 38%, do 37,3 mln zł. Znormalizowana EBITDA Grupy w minionym kwartale wyniosła 6,2 mln PLN, wobec 5,6 mln PLN rok wcześniej. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Synektik miało rozszerzenie działalności w obszarze robotyki chirurgicznej na rynki Czech i Słowacji.

W II kwartale (styczeń-marzec 2022 r.) bieżącego roku finansowego Grupa rozpoznała 5,9 mln PLN zysku netto, wobec 2,0 mln PLN w II kwartale 2020 r. fin. Istotny wpływ na nominalne wyniki Grupy miało rozpoznanie zysku na okazjonalnym nabyciu od koncernu Intuitive (producenta systemów robotycznych da Vinci) zorganizowanych części przedsiębiorstw rozwijających rynki robotyki chirurgicznej w Czechach i na Słowacji. Powtarzalny wynik netto, oczyszczony z wpływu akwizycji, wydatków na badania i rozwój oraz odpisu aktualizującego inwestycje finansowe, wyniósł w II kw. 2021 r. fin. 3,3 mln PLN, wobec 2,9 mln PLN rok wcześniej.

Segment radiofarmaceutyków Grupy zakończył II kwartał z 12% wzrostem sprzedaży, do blisko 8,0 mln PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). O zwiększeniu przychodów segmentu przesądziła wyższa sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych (wzrost o 7%, do 3,6 mln PLN) oraz asortymentu uzupełniającego (33% wzrost rdr.). Wyższa sprzedaż zaowocowała blisko 20% wzrostem powtarzalnej EBITDA, do 2,3 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych w II kw. 2021 r. fin. wyniosły 29,4 mln PLN, wobec 19,8 mln PLN rok wcześniej. Powtarzalna EBITDA segmentu w minionym okresie wzrosła o 3%, do 4,9 mln PLN. Łączna wartość backlogu oraz aktywnych projektów sprzedażowych segmentu na koniec marca br. wyniosła 87 mln PLN i była o 24% wyższa niż przed rokiem, co stanowi bardzo dobry prognostyk dla wyników segmentu w kolejnych okresach.

W II kwartale r. fin. Grupa sfinalizowała rozszerzenie działalności w obszarze robotyki chirurgicznej na rynku Czech i Słowacji, m.in. stając się stroną umów serwisowych i na dostawę zużywalnych instrumentów do systemów da Vinci z czeskimi oraz słowackimi szpitalami. Nowy biznes Grupy już w pierwszych miesiącach działalności wspiera jej wyniki. W lutym i marcu br. SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. osiągnęła 5,9 mln PLN przychodów, wypracowując 1,3 mln PLN znormalizowanej EBITDA.

– Segment robotyki chirurgicznej pozostaje jednym z motorów napędowych wzrostu. W naszej ocenie jesteśmy dopiero na początku drogi w rozwoju tego biznesu, jego potencjał wzrostu jest znaczący, szczególnie na polskim rynku. W I kw. 2022 r. w Polsce zrealizowano blisko 650 zabiegów w asyście robotów da Vinci, o 55% więcej niż przed rokiem, co jest zdecydowanie satysfakcjonującym wynikiem. Równocześnie jednak w tym samym okresie łącznie w Czechach i na Słowacji przeprowadzono 1,4 tys. zabiegów, co biorąc pod uwagę różnice w wielkości populacji Polski oraz obu tych krajów najlepiej obrazuje potencjał, jaki mamy do uwolnienia w perspektywie najbliższych lat. Nie mamy wątpliwości – zarówno polski rynek robotyki chirurgicznej, jak i rynki Czech i Słowacji, czeka dynamiczny rozwój w kolejnych latach, co znajdzie zdecydowanie pozytywne odzwierciedlenie w wartości Grupy Synektik – ocenia Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik.

 

Zobacz raport okresowy >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik