Aktualności
03.11.2020

System Da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

System Da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

Firma Synektik podpisała umowę sprzedaży z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie na dostawę i instalację systemu robotycznego Da Vinci wraz z opieką serwisową oraz przeszkoleniem personelu.

Umowa o wartości 9 mln zł netto została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawa systemu Da Vinci nastąpi do końca listopada 2020 r.

Istniejący od 1960 r. Międzyleski Szpital Specjalistyczny jest ośrodkiem wielospecjalistycznym mającym rangę szpitala wojewódzkiego. Centrum stanie się trzynastą placówką w Polsce dysponującą nowoczesną technologią Da Vinci wykorzystywaną w chirurgii małoinwazyjnej.

ZOBACZ RAPORT BIEŻĄCY >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik