Aktualności
Relacje inwestorskie
13.07.2023

Szacunkowe przychody III kwartału 2022 roku finansowego

Zarząd Synektik SA w dzisiejszym raporcie bieżącym poinformował, że według wstępnych szacunków skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w III kwartale 2022 roku finansowego (kwiecień-czerwiec 2023 r.) wyniosły około 101 mln zł i były wyższe o 182 proc. od skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej w III kwartale 2021 roku finansowego.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za 9 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r. wyniosły, według wstępnych szacunków, 310 mln zł, o 186 proc. więcej niż wyniosły przychody za 9 miesięcy 2021 roku finansowego (za okres od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.).

Przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od ostatecznych wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik