Aktualności
02.03.2023

Szpital nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zakupił system da Vinci

Grupa Synektik zawarła umowę ze Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu na dostawę systemu da Vinci. Wartość umowy to 11,7 mln zł netto.

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Szpital Św. Rodziny będzie trzecim ośrodkiem w Poznaniu i województwie dysponującym technologią da Vinci.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik