Aktualności
Relacje inwestorskie
15.12.2023

Szpital Uniwersytecki św. Anny w Brnie zakupił system da Vinci

Grupa Synektik zawarła umowę z czeskim Szpitalem Uniwersyteckim św. Anny w Brnie na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Maksymalna wartość projektu wynosi 89,4 mln CZK netto (ok. 3,7 mln euro).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w ramach dwuletniej gwarancji, a także dostawy materiałów zużywalnych do systemu robotycznego oraz pogwarancyjnej opieki serwisowej na okres 4 lat.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych.

Szpital św. Anny posiada status kompleksowego ośrodka kardiologicznego, mózgowo-naczyniowego i onkologicznego. Integralną jego częścią jest Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych, będące ośrodkiem naukowo-badawczym nowej generacji skupiającym się na medycynie sercowo-naczyniowej i neurologii. Na koniec roku 2022 w szpitalu znajdowało się prawie 900 łóżek dla pacjentów oraz było zatrudnionych ponad 3,3 tys. osób.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik