Aktualności
Relacje inwestorskie
22.11.2023

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze będzie operował da Vinci

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zawarł umowę z Synektik na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość projektu wynosi 13,4 mln zł netto.

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w ramach dwuletniej gwarancji.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zielonogórski Szpital Uniwersytecki jest jednym z czołowych ośrodków w regionie. W 2022 roku wykonano w placówce ok. 16,8 tys. zabiegów. Na oddziałach leczono blisko 74 tys. pacjentów, a w poradniach szpitala przyjęto dwukrotnie większą liczbę chorych. 

Zielona Góra będzie drugim miastem w województwie lubuskim, po Gorzowie Wielkopolskim, dysponującym technologią da Vinci.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik