Aktualności
08.12.2022

Szpital w Pardubicach zakupił da Vinci

Spółka zależna Synektik Czech Republic podpisała umowy ze szpitalem w Pardubicach w Czechach na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość projektu wynosi blisko 86 mln CZK netto.

Umowy dotyczą instalacji systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach dwuletniej gwarancji, a także pogwarancyjnej opieki serwisowej na okres 8 lat. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych.

Pardubice leżą w środkowej części Czech, około 100 km od stolicy kraju, Pragi. W 2021 roku liczyły 92 tys. mieszkańców i znalazły się na 10 miejscu wśród największych pod względem liczebności miast w Czechach.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik