Aktualności
11.04.2023

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zakupił robota da Vinci

Synektik zawarł umowę ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19 dotyczącą dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci), a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej. Wartość kontraktu to blisko 11 mln zł netto.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu to jednostka o wieloletniej tradycji, która leczy pacjentów od 1972 roku. W ciągu ponad 50 lat funkcjonowania w placówce powstało 17 poradni i 26 oddziałów szpitalnych, w tym wiele oddziałów rehabilitacyjnych. Ośrodek dysponuje m.in. unikatową poradnią transplantacji nerek, własną stacją dializ, lądowiskiem dla lotniczego pogotowia ratunkowego, pracownią kardiologii inwazyjnej i naczyniowej oraz licznymi pracowniami diagnostyki obrazowej.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik