Aktualności
21.11.2022

Szpital wojewódzki w Toruniu będzie operował z da Vinci

Synektik podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość netto projektu opiewa na kwotę 13,1 mln zł.

Umowa dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej wraz z wyposażeniem i dostawą instrumentów chirurgicznych, przeszkoleniem personelu oraz opieką serwisową. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja dostawy robota nastąpi w terminie do końca grudnia br.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik