Aktualności
25.04.2023

Trigon DM rekomenduje „kupuj” Synektik, cena docelowa 74,8 zł/akcję

Trigon DM wznowił wydawanie rekomendacji dla  Synektika od zalecenia „kupuj”. Broker wyznaczył cenę docelową akcji na poziomie 74,8 zł, co daje 54 proc. potencjału wzrostu.

„Synektik od kilku ostatnich kwartałów znacząco zwiększył liczbę dostarczanych systemów medycznych i usług serwisowych. W lutym spółka spodziewała się sprzedaży 6-8 systemów da Vinci w pozostałej części 2023 roku (wobec 8 sprzedanych w czwartym kwartale 2022), jednak od 2023 roku SNT podpisało już 6 umów na dostawy da Vinci (dwa w Czechach i 4 w Polska). Naszym zdaniem, założenie zarządu SNT dotyczące potencjalnej sprzedaży dodatkowych 8 robotów zostanie przekroczone o dodatkowe 3-4 systemy” – czytamy w raporcie, którego autorką jest Katarzyna Kosiorek.

„W perspektywie nadchodzących kwartałów oczekujemy silnych wyników sprzedażowych SNT. Kalendarzowy 1Q23 był kolejnych bardzo dobrym kwartałem sprzedażowym SNT- szacujemy sprzedaż w kalendarzowym 1Q23 na ok. 7,0mln PLN w segmencie radiofarmacji oraz ok. 53mln PLN w segmencie dystrybucji sprzętu medycznego. W kolejnych kwartałach 2023 szacujemy dalszy dynamiczny wzrost przychodów dzięki silnej kontrybucji sprzedaży urządzeń z rynków CZ i SK. W całym 2023 roku oczekujemy ok. 305mln PLN przychodów z wynikami operacyjnymi EBIT i EBITDA skorygowanymi o koszty prac R&D na poziomie odpowiednio 53mln PLN i 69mln PLN (P/E’23 skor. 9,4; EV/EBITA’23 skor. 6,1). Zwracamy również uwagę na korzystny mix sprzedażowy z większym udziałem przychodów ze sprzedaży narzędzi jednorazowych oraz usług serwisowych (tzw. recurring revenue) – pisze Katarzyna Kosiorek.

„Uważamy, że istotnym impulsem dla biznesu SNT, obecnie niedocenianym przez rynek, jest projekt cardiotracer (kardioznacznik). Przyjmujemy scenariusz rozwoju własnego projektu w fazie 3 jako najcenniejszą ścieżkę rozwoju dla SNT z transakcją partneringu w latach 2024/2025 przekładającą się na wartość upfront na poziomie 45 mln USD i stawkę licencyjną na poziomie 8,5 proc.” – dodano w raporcie.

Rekomendacje wydano 18 kwietnia 2023 roku.

Zobacz raport >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik