Aktualności
23.12.2020

Udany rok Synektika

Udany rok Synektika 

W roku finansowym 2019 Grupa SYNEKTIK osiągnęła 125,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 134,8 mln zł w rok wcześniej, wypracowując rekordowe 21,6 mln zł powtarzalnej EBITDA z działalności (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi), wobec 20,2 mln zł powtarzalnej EBITDA w roku finansowym 2018 .

 Wzrost EBITDA został osiągnięty dzięki wyższej sprzedaży oraz EBITDA segmentu radiofarmaceutyków za 2019 rok finansowy, wynoszącym odpowiednio 28,5 mln PLN (bez transakcji wewnątrzgrupowych) oraz 8,4 mln PLN, wobec 22,7 mln PLN przychodów i 7,8 mln PLN EBITDA rok wcześniej. Całkowity dochód Grupy w 2019 roku finansowym wyniósł 8,8 mln PLN, wobec 9,1 mln PLN rok wcześniej, na co wpływ miała głównie wyższa amortyzacja (nowe inwestycje oraz przekształcone umowy najmu i dzierżawy).

Ubiegłoroczne, satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe nie są dziełem przypadku. Długofalowe planowanie rozwoju Grupy i konsekwentna realizacja przyjętej strategii przynoszą dziś atrakcyjne owoce. Dynamiczny wzrost przychodów i zysków segmentu radiofarmaceutyków nie byłby możliwy bez podjęcia przed blisko trzema laty nieoczywistej decyzji o akwizycji nierentownego konkurenta i będących jej konsekwencją reorganizacji Grupy, specjalizacji zakładów produkcyjnych czy stworzeniu Centrum Badań Klinicznych. Realizacja wieloletniego programu badawczo-rozwojowego w celu rozbudowy oferty najbardziej zaawansowanych radiofarmaceutyków sprawiła, że Grupa Synektik jest dziś absolutnym liderem rynku radioznaczników w Polsce, tak ze względu na posiadany w nim udział, jak i ofertę produktową – napisał w liście do Akcjonariuszy Cezary Kozanecki, prezes Synektik SA.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Synektik za rok obrotowy 2019 >>

Zobacz raporty okresowe >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik